Pisos d'acollida

Pisos d'acollidaEls hospitals de Barcelona, són centres de referència en assistència mèdica tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. Cada any un gran nombre de malalts acompanyats en molts casos per algun membre de la seva família, es desplacen a la nostra ciutat per rebre assistència mèdica. Acompanyar un familiar malalt que ha de rebre tractament lluny de casa, és un fet que altera notablement la vida d'una família i que, a més, pot suposar un daltabaix per a l'economia familiar, ja que l'administració cobreix només les despeses generades pel tractament i hospitalització del malalt. En molts casos, el familiar que acompanya el malalt ha de deixar de treballar i ha d'assumir les despeses d'allotjament i manutenció derivades de la seva estada a Barcelona mentre duri el tractament. Són moltes les famílies que no poden fer front a una despesa extra pel lloguer d'un pis o simplement per una habitació en una pensió.

Pisos d'acollidaPer donar resposta a aquesta necessitat social, la fundació esquerdes s.f disposa de dos pisos d'acollida per a malalts sense recursos econòmics i els seus familiars, amb capacitat total per a set famílies, on tant el malalt com els seus acompanyants poden sentir-se com a casa durant tot el temps que necessitin. Es tracta d'oferir una llar provisional on les famílies acollides puguin descansar, rentar-se la roba, fer-se el menjar i compartir estones amb d'altres famílies en situació similar.

Pisos d'acollidaLes sol·licituds d'acollida ens arriben a través dels serveis socials dels hospitals o d'altres entitats de finalitats similars a les nostres. Són els treballadors socials els qui garanteixen la necessitat de les famílies d'accedir a aquest tipus de servei. No imposem cap tipus de limitacions ni pel que fa a l'edat del malalt ni pel tipus de malaltia.

Pisos d'acollidaL'estada al pis d'acollida és gratuïta per a tothom tot i que, en el moment de l'acollida, les famílies reben informació sobre la fundació i sobre el cost del manteniment dels pisos i se'ls convida que voluntàriament facin un donatiu que ens ajudi a poder seguir oferint aquest servei.

Durant tot el temps que dura l'estada d'una família al pis, un voluntari en fa el seguiment, es manté en contacte amb ells, els acompanya i procura donar-los suport pràctic i emocional.