Acollida d'immigrants

Badalona ha acollit en els últims anys un nombre molt elevat d'immigrants. Es tracta de persones que han vingut amb l'esperança de millorar les seves condicions de vida, però començar de nou en un país on tot és diferent -la llengua, la cultura, les relacions interpersonals, la manera de vestir...- pot arribar a ser molt difícil.

Actividades de Ocio con DiscapacitadosÉs freqüent i comprensible que tendeixin a agrupar-se per procedència geogràfica i que creïn comunitats tancades i els costi molt relacionar-se amb la població autòctona. Aquestes actituds dificulten enormement el seu procés d'integració. Conscients d'aquesta realitat la fundació esquerdes s.f porta a terme un programa d' acollida d'immigrants que pretén ajudar-los a integrar-se en la societat d'acollida. Per aconseguir aquest objectiu portem a terme les activitats següents:

  • Classes d' espanyol, de català i d' alfabetització.
  • Itineraris de coneixement de l'entorn: el barri, la ciutat, les institucions, els serveis.
  • Participació en festes tradicionals i populars.
  • Xerrades i tallers sobre diversos temes.
  • Excursions a diversos llocs d'interès cultural del nostre país