Lleure amb discapacitats

Actividades de Ocio con DiscapacitadosSón moltes les persones amb mobilitat reduïda i amb molt poca autonomia personal que no poden sortir de casa si no és amb l'ajut d'alguna altra persona. Conscients d'aquest problema, la fundació esquerdes s.f organitza periòdicament activitats de lleure amb persones amb discapacitat física o psíquica.

Actividades de Ocio con DiscapacitadosMalauradament molt sovint ens trobem amb persones que, al problema de la seva discapacitat, hi han d'afegir l'escassetat de recursos econòmics, ja que no poden treballar i, en el millor dels casos, cobren només una pensió mínima. La nostra fundació té en compte aquesta circumstància i subvenciona econòmicament aquestes sortides gràcies a donatius d'amics i col·laboradors.

Actividades de Ocio con Discapacitados Actividades de Ocio con Discapacitados