Objectius

Els principals objectius de la fundació són els següents:

  • Oferir suport tècnic i assessorament gratuïts a d'altres Organitzacions No Lucratives o a particulars en qualsevol àmbit relacionat amb l'elaboració de projectes arquitectònics de finalitat social.
  • Facilitar allotjament temporal a persones que necessiten residir temporalment a Barcelona a causa d'un tractament mèdic o d'una intervenció quirúrgica i no tenen prou recursos econòmics per pagar un lloguer o un altre tipus d'allotjament.
  • Col·laborar en el procés d'integració de persones sense recursos i en risc d'exclusió social per motius culturals, racials, religiosos etc.
  • Organitzar activitats de lleure per a persones discapacitades.